yApple.cz

Apple vyhrál ocenění za zodpovědné získávání minerálů
Přiznám se, že o žebříčku s názvem Conflict Minerals Company Rankings slyším poprvé, ale o to je zajímavější.

V žebříčku je hodnoceno 20 největších světových společností ve dvou průmyslových odvětvích, které spotřebovávají nejvíce cínu, wolframu, tantalu a zlata bez konfliktu. Jde o výrobce elektroniky a šperků.

Tyto minerály jsou označovány jako konfliktní minerály, protože jsou nejčastěji získávány odsouzeníhodnými způsoby. Často jde o země kde se válčí nebo se nerespektují práva pracovníků. Možná vás napadnou nějaké mocnosti, které tyto války vedou, nebo dlouhodobě vykořisťují celé země. Jsou to ty nejmocnější..

Jak možná přečtete z titulního obrázku, nejlépe se umístil Apple, druhý Google, třetí HP, čtvrtý Microsoft a pátý Intel.

V žebříčku jsou přidělovány společnostem body na základě politik a postupů, které dodržují, aby jejich zásobování nerostnými surovinami bylo zodpovědné.

Zdroj: www.macrumors.com

Kryty na iPhone | yApple.cz

yApple.cz