yApple.cz

Google mapy zobrazují, kde to žije!
Google Mapy byly včera aktualizovány o zajímavou funkci, ale bylo upraveno i zobrazení. Nové zobrazení nalezneme v aplikacích pro iOS a Android i ve webové verzi mapy.

Zjednodušené, čistší a barevně více vyvážené zobrazení ulic a bloků domů pouze barvou (nikoliv obrysem) přispívá k přehlednosti.

Velkou novinkou jsou ovšem oranžovou barvou zvýrazněná místa, tzv. oblasti zájmu. Google je vybírá na základě koncentrace obchodů, restaurací, barů, zastávek atp., ale i jakéhosi lidského rozměru.

Zdroj: maps.googleblog.com

Kryty na iPhone | yApple.cz

yApple.cz