yApple.cz

Slidecut - Tweak pro klávesové zkratky na iOS (Tweak, Jailbreak)
Klávesové zkratky na iOS klávesnicích jsou, zdá se, pro Apple nepřijatelné. Práce s textem (bez externí klávesnice) je možná pouze pomocí označení textu na displeji a zobrazených možností. Slidecut je šikovný tweak pro iOS zařízení, který aktivuje na klávesnici použití klávesových zkratek. Klávesová zkratka se aktivuje přesunutím prstu z mezerníku na příslušnou klávesu.

Slidecut naleznete zdarma na Cydia Store. Kompatibilní je s iOS 5, 6 a 7.

Klávesové zkratky Slidecut

X - Vyjmout
C - Kopírování
V - Vložit
A - Vybrat vše
Z - Undo
Y - Redo
Q - Na začátek řádku
P - Na konec řádku
B - Začátek dokumentu
E - Konec dokumentu
S - Vybrat slovo
H - Přesun doleva
J - Přesun dolů
K - Přesun nahoru
L - Přesun doprava

Zdroj: appadvice.com

Kryty na iPhone | yApple.cz

yApple.cz