yApple.cz

TaiG Jailbreak pro iOS 8.4 pro Mac i Windows
Dnešním dnem je k dispozici Jailbreak utilita pro Macy i Windows. TaiG Jailbreak podporuje iOS 8.1.3 až 8.4 a všechna iOS zařízení na kterých je můžete nalézt.

Samotný Jailbreak je velice jednoduchý. Stačí na stránkách tvůrců stáhnout utilitu a následně se řídit návodem.

Zvažte, jestli v současné době ještě Jailbreak potřebujete. Berte na vědomí, že instalace Jailbreaku může způsobit zvýšenou nestabilitu iOS. Samostatnou kapitolou je bezpečnost zařízení, která se ukazuje být Jailbreakem narušena.

Před Jailbreakem proveďte kompletní zálohu a vypněte ochranu heslem a Find My iPhone. Další podrobné poznámky naleznete na stránkách tvůrce Jailbreaku.

Kryty na iPhone | yApple.cz

yApple.cz